aarskindtandw1

Almindelige tandproblemer

kranietw1

Dette er en 2 år gammel hest, som er blevet aflivet.
Jeg har været så heldig, at få lov til at tage billeder af dens afkogte kranium.
I det følgende vil jeg bruge dens tænder til at illustrere nogle almindelige tandproblemer hos heste.

aarskindtandw

Her kan I se, hvorfor jeg ved, at den var to år da den blev aflivet. Pilen viser 2-års kindtanden som er på vej frem. Bemærk farveforskellen på tænderne som indikerer hvortil gummen har gået. Kun en lille del af 2-års tanden er brudt gennem gummen.

spidserforfraw

Alle heste danner tandspidser. Det skyldes tandens natur, hvor emalje ligger i foldninger. Emaljen er den hårdeste del af tanden og slides derfor langsommest, og kan blive til ualmindelig skarpe tandspidser. Fjernes de ikke vil de skære/rive hesten i dens meget følsomme slimhinder i kinden og give sår og sidenhen arvæv.

spidsersidenw

Her ses tandspidserne fra siden markeret med røde ringe. De grå markeringer forklares nedenfor.

rampespids01w

Dette er en rampe. Når rytteren rider hesten i holdning skubbes underkæben naturligt fremad. En hest med en rampe som denne, vil ikke have en naturlig bevægelsesfrihed i munden og vil pga. rampen blive "låst" i kæben. Dette kan sætte sig som spændinger og give hesten ubehag.

rampe01ulvetandwMange heste har ulvetænder. Ulvetanden er en rudimentær tand som er et levn fra dengang hesten havde tæer og boede i urskoven. En ulvetand som den på billedet vil højst sandsynligt ryge med ud når hesten skifter kindtanden ved siden af. Sker dette ikke er det en god ide at få den fjernet af en dyrlæge. Ulvetænder er ofte meget generende for hesten da bidet slår i mod den ved ridning. Det kan være særdeles smertefuldt og hesten vil ofte såŒ med hovedet eller vise anden form for uro. Bidringen kan desuden trykke hestens mundvig ind mod ulvetanden, som ofte er skrap og dermed ekstra ubehagelig. Sker dette vil det oftest vise sig ved at hesten lægger hovedet på sned eller "øret ud af volten". Ulvetænderne beh¿ver ikke altid at have gennembrudt gummen (en blind ulvetand). De kan give hesten ligeså store problemer, som de synlige ulvetænder. De grå markeringer er beskrevet ovenfor.

vaekslinierpandew

Og så et lille kuriosum. Da dette er (var) en ung hest som stadig vokser, kan man se vækstlinierne i kraniet. Det er de takkede streger.